top of page

Så kan det också se ut

Eftersom vi envisas med att inte bara spela föreställningen utan även skriva den så kan det ibland se ut så här. För att ingen ska flippa kommer musiken på med jämna mellanrum och reprummet som blev kontorslandskap blir dansgolv för att sedan bli reprum igen. En får vara flexibel. Här transkriberar Mari-Helen det vi fångat i en improvisation och Emelie sköter admin. Jag är visst på väg för att köpa en Pätkis Crunch. Priorities.


21 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page