top of page

Panik: Satansdyrkan

En föreställning av och med Mari-Helen Hyvärinen. Premiär hösten 2024.

Någon gång på 90-talet läser 10-åriga Mari-Helen om Satansdyrkare i tidningen Apu. Mari-Helen som redan är väldigt rädd av sig och lider av dödsångest börjar oroa sig för att hon huxflux ska förvandlas till en satansdyrkare mot sin egen vilja. Varje kväll kontrollerar hon varenda vrå i sitt rum utifall att Satan skulle gömma sig där. Innan hon somnar tar hon
om sista delen av kvällsbönen otaliga gånger, så att hon inte ens i misstag råkat säga Satan istället för Jesus.

Mari-Helen berättar:

I föreställningen Panik: Satansdyrkan undersöker jag fenomenet satansdyrkan i 90-talets Finland. Genom personliga minnen närmar jag mig det kollektiva trauma som moralpaniken i samhället ledde till. Jag försöker utgående från dokumenterat material och forskning ta reda på vad som verkligen hände och vad det haft för betydelse för det samhälle jag lever i. Det klassiska konceptet om gott och ont utgör huvudtemat i föreställningen. Vad ser vi som gott och ont i samhälleliga och individuella kontexter och varför? Vi människor tenderar att tänka att vi hör till de goda. Såväl media, kyrkan och satansdyrkarna själva ansåg sig representera det goda i 90-talets Finland, var och en på sina egna sätt. Vad och vem är alltså då det onda som vi är så rädda för?

I föreställningen gör jag mitt yttersta för att navigera bland ångesten hos mitt inre barn, upplysningsvideos, fällda gravstenar, blackmetal, mediauppståndelse, tonårsrevolt, fördomar, moralpanik och andra skräckinjagande och kaotiska element. Jag tar mig gladeligen an den maximalism och förvirring som temat för med sig och använder mig av dem som verktyg i mitt sceniska skapande.


Föreställningen förenar lecture performance, deckare, skräck, thriller, spektakel, upplevelseresor och ritualer som sceniskt format. Framförallt är föreställningen en nostalgisk och renande stund för alla dem som var barn och unga under satanspaniken på 90-talet.

Målgrupp
Alla som upplevde 90-talets moralpanik kopplat till satansdyrkan samt ungdomar och unga vuxna.

Premiär hösten 2024

bottom of page